Костенурка е сайт в който ще намерите информация за вашата костенурка!

 

 
Рейтинг: 3.00
(477)
ИГРИ
Форум
Анкети
Глог
Mорските костенурки
Нашите водни костенурки
Заболявания при червенобузите костенурки
Каспийска блатна костенурка
Карета
Зелената морска костенурка
Европейската блатна костенурка
Двуноктестата костенурка
Алигаторовата костенурка
Болести
Кожестата костенурка
Костенурките 2
Основна информация за костенурките
Tерариум на открито
Най-дребните костенурки
СУХОЗЕМНИТЕ КОСТЕНУРКИ В БЪЛГАРИЯ
Гигантските костенурки на Индийския океан
Азиатските речни костенурки
Тинестите костенурки
Костенурките
Скритошийните костенурки
Каймановите костенурки
Водни костенурки
Продължителност на зимния сън
Терариум
Сухоземните костенурки
Сухоземните гигантски костенурки
Шипобедрената костенурка
Шипоопашатата костенурка
Червенобузите,
Отглеждане
Пластронът
Хранене
Фото Галерия
Как да си изберем костенурка?
Основни стъпки при отглеждането на костенуркаКак да си изберем костенурка?

0.0502